HU
RO
EN 


sunt cele trei pricipii, care stau la baza activităţii de consultanţă oferită de noi, pe lângă faptul că în toate activităţile noastre ne conduc principiile de bază ale dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Ecologis Consulting oferă în cinci mari domenii rezolvarea promptă şi exactă a problemelor:
  • conservarea valorilor naturale (managementul ariilor naturale protejate, inclusiv Natura 2000, elaborarea planurilor de management, evaluare adecvată, studii de bodiversitate)
  • protecţia mediului (proceduri de autorizare din punct de vedere a mediului, evaluări de impact, studii de amplasament)
  • dezvoltare urbană şi rurală (strategii de dezvoltare, elaborare programe de mediu pentru localităţi, elaborare şi management proiecte)
  • turism (elaborare de strategii şi programe de ecoturism şi agroturism, formare profesională în turism)

Toate domeniile de mai sus sunt legate, iar abordarea noastră bazată pe integrare şi gândirea în proiecte oferă siguranţa menţinerii termenelor de realizare.